.
                        
موضوعات سايت
جستجو


تبادل لينك

http://backlinks.ir

http://tarikhema.ir/link

http://tarikhema.ir/directory

http://mamlekate.ir

http://link.hamfaz.com/

http://iranarena.net

امام خميني و انقلاب اسلامي ايران( فاطمه قرباني)
پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348

«نبايد شك كرد كه انقلاب اسلامي از همه انقلابها جداست، هم در پيدايش، هم در كيفيت و هم در انگيزه انقلاب و قيام»(1)

اما مهم آن است كه جوهره و اصل اين انقلاب به وجود قدسي رادمردي از تبار پاكان، حضرت امام(س) وابسته است كه قيام الهي و نداي قدسياش و همچنين سيره فكري و عملياش، تأثير عميقي بر تفكر مردم ايران گذاشته و  قدرت هدايتگري آن اسوه اخلاص، سبب آغاز نهضت اسلامي مردم ايران گرديد: «امام و انقلاب دو پديده انفكاك ناپذيرند. تحليل انقلاب اسلامي بدون شناخت شخصيت رهبري بزرگ امام ممكن نيست.»(2)

امام، آن شخصيت عظيم و وارسته، با منور نمودن دلها به انوار قدسي و برقراري ارتباط معنوي با حضرت حق، به حركتي بزرگ و معنوي دست زد كه تنها از روحي بزرگ و قلبي واصل برميآيد.

شخصيت امام را نبايد تنها در جنبه سياسي و اجتماعي خلاصه نمود، چرا كه آن معمار انقلاب اسلامي بارزترين و برجستهترين ويژگيهايش، مشي عرفاني و معنوي را دارا و همه زندگي او تجلي اين جلوه الهي بود. حضرت آيت الله خامنهاي در اين باره ميفرمايند: «امام در دوران حكومت در دو چهره مشاهده ميگردد، يك چهره، چهره رهبر و زمامدار سياست و يك چهره عارف و زاهد و تركيب اين دو با هم از آن كارهايي است كه جز در پيامبران مثل داوود و سليمان و پيامبري مثل خاتم، انسان نميتواند پيدا كند.»(3)

امام در زماني به پا خاست كه بشر تشنه معنويت بود و طلوع خورشيد ووجود حضرتش بر ظلمتسراي تيرگي و غفلت، حقيقت و معنويت را از پشت ابرهاي تيره ماديت آشكار ساخت و انسان سرگشته در برهوت بيديني و جاهليت عصر مدرن را به هويت الهياش بازگرداند. از اين رو، «به حقيقت، احياي دين مديون امام(س) است.»(4)

آن محبوب دل مستضعفان، با انقلاب خود روح ايمان و عزت را نه تنها در بين همه اديان زنده گردانيد و نداي حقطلبياش، روح مبارزه با ظلم و فساد را در كالبد همه ملتهاي ستمديده جهان دميد و مردميترين حركت و دينخواهي تاريخ را در ايران بنيان نهاد. فروغ انديشهاش، منادي ارزشهاي انساني و احياگر اسلام ناب محمدي، در اين عصر بود. از اين رهگذر «انقلاب اسلامي، هويت اسلامي را در دنياي اسلام و هويت معنوي را در كل جهان زنده كرد.»(5)

او بارقهاي از نور بود كه در دل مردم رسوخ نمود،  مسيحادمي بود كه با دميدن نفس قدسي خود به كالبد مرده بشريت، به او روحي دوباره بخشيد و طالبان معنويت را به سرچشمههاي نور و پاكي رهنمون شد.

بدينسان، رهبري امام از آغاز نهضت تا پيروزي آن در سال 1357 و سالهاي بعد، سيطره معنوي آن حضرت بر قلب مردم ايران بود كه در نوع خود منحصر به فرد ميباشد. قاطعيت و هوشياري در برخورد با دشمنان داخلي و خارجي، دورانديشي در عرصه سياست از ايشان شخصيت برجستهاي ساخته بود كه حتي دشمنان انقلاب را به تعظيم و تكريم در برابر آن بزرگوار وادار ميساخت. اميد كه جوانان ما راه آن حضرت را در جهت وصوب به مقصدي الهي در پيش گيرند و انقلاب ما همچنان از بركات روح ملكوتي ايشان برخوردار باشد.

پايان سخن را به كلام امام علي (ع) مزين ميسازييم كه مصداق بارزي در وصف اين رادمردان است: «آنان با نور دانش به حقيقت ادراك و بصيرت رسيدند و جوهره يقين را با جان خود دريافتند و آنچه را كه بر افراد رفاهطلب دشوار مينمود، راحت و آسان گرفته و با آنچه كه ناآگاهان از آن بيم داشتند مأنوس شدند. با بدنهايي همنشين دنيا گشتند كه روحهاي آنها به قلههاي رفيع عالم ملكوت پيوند خورده است. آنان جانشينان خدا در زمين او و دعوتكنندگان مردم به سوي دين اويند. آه! آه! چقدر مشتاق ديدارشان هستم.»(6)

پينوشت ها:

1. وصيتنامه سياسي الهي امام خميني(س).

2. حضرت آيت الله خامنهاي، روزنامه رسالت، ويژه سالگرد ارتحال امام، 17/2/87.

3. حضرت آيت الله خامنهاي.

4. حضرت آيت الله خامنهاي.

5. عصر امام خميني(س)، مير احمد رضا حاجتي، ص58.

6. صحيفه نور، امام خميني(س)، ج5، ص127.


 
 

مرتبط باموضوع :

 حجاب و عفاف (مریم خوشبخت)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4440 مشاهده
 اخلاق همسرداری ( مریم خوشبخت)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 5112 مشاهده
 زندگی نامه حضرت زهرا(س)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 3952 مشاهده
 جستاري در زندگي حضرت شهربانو(سلام الله علیها)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4576 مشاهده
 
 
 
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب