.
                        
موضوعات سايت
جستجو


تبادل لينك

http://backlinks.ir

http://tarikhema.ir/link

http://tarikhema.ir/directory

http://mamlekate.ir

http://link.hamfaz.com/

http://iranarena.net

دیدگاه‌های امام خمینی(ره) راجع به زنان
پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348

هر چند در طول سلطنت غاصبانه پهلوی با آن بوق و كرناهای تبلیغاتی، به جز مشتی زنان مرفه طاغوتی و وابستگان ساواكی و سرسپردگی آنان دیگر قشرهای میلیونی زنان متعهد كه اساس ملت مسلمانند، در دام فریب دلباختگان به غرب نیفتاده و با عمل خود در طول 50 سال سیاه با روی سفید نزد خدا و خلق شجاعانه مقاومت نموده اند لكن در این تحول الهی اخیر، امید كوردلانی كه قبله گاه خود را غرب نموده اند لكن در این تحول الهی اخیر، امید كوردلانی كه قبله گاه خود را غرب می دانستند و اكنون هم می دانند، به طور قاطع و برای همیشه قطع نموده اند.

در جامعه زنها تحولی ایجاد شده كه در مردها نیست. در جامعه زنها یك جور تحول عجیبی می بینم كه بیشتر از تحولی است كه در مردها پیدا شده و آنقدری كه این جامعه محترم به اسلام خدمت كردند و در این زمان، بیشتر از این مقداری است كه مردها خدمت كردند.

زنان باید همه از حریم خود و اسلام دفاع كنند من امیدوارم كه شما (خواهران ) ...هم در میدان تحصیل كه یكی از امور مهمه است مجاهده كنید و هم در میدان دفاع از اسلام، این از مهماتی است كه بر هر مردی، بر هر زنی، بر هر كوچك و بزرگی جز واجبات است. دفاع از اسلام، دفاع از كشور اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاص كه در اسلام زندگی كرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند كه این واجب است. آن چیزی كه محل حرف است(قضیه) محل صحبت است، قضیه جهاد اولی است، آن بر زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از كشور خودش، از زندگی خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است.

  بانوان از صدر اسلام، همدوش مردان در جنگ شركت داشتند.

بانوان از صدر اسلام، در صدر اسلام ، با مردان در  جنگ ها هم شركت داشته اند. مقام زن مقام والاست. عالیرتبه هستند، بانوان در اسلام بلند پایه هستند، ما می بینیم و دیدیم كه زن ها، بانوان محترمات همدوش مردان بلكه جلوی مردان در صف قتال ایستادند، بچه های خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادن و شجاعانه مقاومت كردند.

 فداكاری و مقاومت زنان در جنگ تحمیلی، نظیر نداشت

مقاومت و فداكار این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز است كه قلم و بیان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار است. اینجانب در طول این جنگ، صحنه هایی از مادران وخواهران و همسران عزیر از دست داده دیده ام كه گمان ندارم در غیر این انقلاب نظیری داشته باشد و آنچه برای من یك خاطره فراموش نشدنی است، با اینكه تمام صحنه ها چنین است، ازدواج یك دختر جوان با یك پاسدار عزیز است كه در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دختر شجاع با روحی بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت گفت حال كه نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دین خود را به انقلاب و به دینم ادا كرده باشم. عظمت روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمه های الهی آنان را نویسندگان، شاعران ، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان، عارفان ، فیلسوفان، فقهیان و هر كس را كه شماها فكر كنید،  نمی توانند بیان و یا ترسیم كنند، و فداكاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچ كس نمی تواند با معیارهای رایج ارزیابی كند. و این روز مبارك، روز این زن و این زن هاست كه خدایشان برای اسلام و ایران عظمت آن پایدار بماند.

  زنان سربازان گمنام هستند

من وقتی كه در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را كه اشتغال دارند به همراهی كردن و پشتیبانی كردن از لشگر و از قوای مسلح، ارزشی برای آنها در دلم احساس می كنم كه برای كس دیگری نمی توانم قائل بشوم. آنها كارهایی كه می كنند یك كارهایی است كه دنبالش توقع اینكه یك مقامی داشته باشند یا یك پستی را اشغال كنند یا یك چیزی را از مردم خواهش كنند هیچ این مسائل نیست. بلكه سربازان گمنامی هستند كه در جبهه ها باید گفت مشغول به جهاد هستند و ما اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم، الا همین حضور ملت به همه قشرهایش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، این یك معجزه ای است كه جایی دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا كرده باشد و این یك هدیه الهی است كه بدون اینكه دست های بشر در‌ آن دخالت داشته باشند، خدای تبارك و تعالی به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم و اقتدا كنیم به این زن ها و بانوان و بچه های پشت جبهه و آنهایی كه در خود شهرهایی مخروبه، نیمه مخروبه حاضرند. ماها باید از اینها اخلاق اسلامی و ایمانی و توجه به خدا را یاد بگیریم.

 تعلیم نظامی بانوان باید در محیط اسلامی انجام شود.

اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیه این كه ترتیب نظامی بودن، یاد گرفتن انواع نظامی بودن را برای آنهایی كه ممكن است، این طور نیست كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنیم و ندانیم چه جور دفاع كنیم، باید بدانیم چه جور دفاع كنیم...البته در آن محیطی كه شما تعلیم نظامی می بینید باید محیط صحیحی باشد، محیط اسلامی باشد، همه جهان عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامی محفوظ باشد.

 اسلام مخالف شركت زنان در ارتش نیست.

زنان همانطور كه قبلا گفتم، می توانند در ارتش باشند. آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام می داند، فساد است، چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقی نمی كند.

  مادران مربی مردان و زنان بزرگ جامعه اند

از شماست كه مردان و زنان بزرگ تربیت می شود. در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربیت می شود. شماها عزیز ملت  هستید، پشتوانه ملت هستید، شماها در تحصیل كوشش كنید كه برای فضایل اخلاقی، فضایل اعمالی مجهز شوید. شما برای آتیه مملكت ما جوانان نیرومند تربیت كنید، دامان شما یك مدرسه ای است كه در آن باید جوانان بزرگ تربیت شود. شما فضایل تحصیل كنید تا كودكان شما در دامان شما به فضیلت برسند.

  تربیت فرزند یك وظیفه الهی انسانی است

دامن مادر بزرگترین مدرسه است كه بچه در آنجا تربیت می شود، آنچه كه بچه از مادر می شنود غیر از آن چیزی است كه از معلم می شنود، بچه از مادر بهتر می شنود تا از معلم، در دامن مادر بهتر تربیت می شود تا در   جوار پدر، تا در جوار معلم، یك وظیفه انسانی است ، یك وظیفه الهی است، یك امر شریف است، انسان درست كردن است.

بانوان محترم ! مسوؤلید، همه مسوؤلیم همه شما مسئول تربیت اولادها هستید، شما مسئولید كه در دامن های خودتان اولادهای متقی بار بیاورید، تربیت كنید، به جامعه تحویل بدهید، همه مسئول هستیم كه اولادها را تربیت كنیم لكن در دامن شما بهتر تربیت می شوند. دامن مادر بهترین مكتبی است از برای اولادها.

 در تربیت فرزندانتان به آیه شریفه «اقرا باسم ربك » توجه داشته باشید شماها كه مربی هستید یا می خواهید تربیت بكنید فرزندان خودتان را یا جامعه را، باید توجه به این آیه شریفه داشته باشید كه «اقرا باسم ربك » می خواهید آموزش بدهید، آموزش پیدا كنید، قرائت كنید، با اسم رب باشد. با توجه به خدا باشد، با تربیت الهی باشد. اگر یك انسانی هم علت داشت و هم تربیت الهی داشت، این مفید خواهد شد برای مملكت خودش، و هرگز یك مملكتی از دست آن كه آموزش و پرورش صدمه نمی بیند صدمه هایی كه وارد می شود بر مملكت غالبا از این متفكرین بی پرورش، آموزش های بی پرورش واقع می شود. علم را تحصیل می كنند لكن تقوا ندارند، لكن پرورش باطنی ندارند، از این جهت عمال خارجی می شوند، از این جهت نقشه ها را برای فنای مملكت خودشان می كشند.

زنان تا وقتی كه از غرب تقلید می كنند مستقل نخواهد شد تا این خانم ها شما را نمی گویم شما توده هستید، آن خانم ها را می گویم تا اینها توجهشان به این است كه فلان چیز باید، فلان مد از غرب به اینجا بیاید، فلان زینت باید از آنجا به اینجا سرایت بكند، تا یك چیزی آنجا پیدا می شود اینجا هم تقلید می كنند، تا از این تقلید بیرون نیایید نمی توانید آدم باشید و نه می توانید مستقل باشید اگر بخواهید مستقل باشید، اگر بخواهید شما را به اینكه یك ملتی هستید بشناسند و بشوید یك ملت، از این تقلید غرب باید دست بردارید. تا در این تقلید هستید، آرزوی استقلال را نكنید.

 زنان نباید گول جنایتكاران را بخورند

آنها كه زن ها را می خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوان های فاسد قرار بدهند خیانتكارانند. زن ها نباید گول بخورند، زن ها گمان نكنند كه این مقام زن است كه باید بزك كرده بیرون برود، با سر باز و لخت. این مقام زن نیست. این عروسك بازی است، نه زن

 زن در رژیم پهلوی به منزله یك كالا بود.

قلم های مسموم خطاكار و گفتار گویندگان بی فرهنگ در این نیم قرن سیاه اسارت بار عصر ننگین پهلوی زن را به منزله كالایی خواستند درآوردند و آنان را كه آسیب پذیر بودند به مراكزی می كشیدند كه قلم را یارای ذكر آن نیست. هر كس بخواهد شمه ای از آن جنایات مطلع شود، به روزنامه‌ها و مجله ها و شعرهای اوباش و اراذل زمان رضاخان از روزگار تباه كشف حجاب الزامی به بعد مراجعه كند و از مجالس و محافل و مراكز فساد آن زمان سراغ بگیرد. رویشان سیاه و شكسته باد قلم های روشنفكرانه آنان و گمان نشود كه آن جنایات با اسم آزاد زنان و آزاد مردان بدون نقشه جهانخواران و جنایتكاران بین اللمللی بود.

 زنان در زمان پهلوی آسیب پذیر‌‌ترین قشر جامعه بودند.

من می توانم بگویم كه در زمان این پدر و پسر به بانوان ما بیشتر ظلم شد تا به سایر اقشار. شما شاید اكثرا یادتان نباشد كه در زمان رضاشاه با بانوان چه كردند اینها، چه مصیبت هایی به بار آوردند با اسم اینكه می خواهیم ایران را نظیر اروپا مثلاً بكنیم، ایران را متجدد بكنیم، نصف از جمعیت ایران را می خواهیم در جامعه بیاوریم. با بانوان نمی دانید چه كردند.

آزادی زن مسلمان مغایر است با كشف حجاب مبتذل مگر می شود یك نفر مسلمان باشد و با این سطور كشف حجاب مبتذل موافق باشد؟ زن هایی ایران هم قیام كردند بر ضدش و تودهنی به او زدند كه ما نمی خواهیم این طور چیزی را، ما باید آزاد باشیم و این مردك می گوید، آزادید لكن باید حتماً- آزادید اما باید حتماً- بدون چادر و بدون روسری توی مدارس بروید. این آزادی است؟

كشف حجاب زن بر خلاف مصلحت مملكت ما بود.اساس بر این بود كه انحراف درست كنند، اساس بر اصلاحات نبود. اساس این بود كه نگذارند یك مملكتی رشد بكند و لهذا از آن می فهمیم كه آن كشف حجابی كه رضا خان به تركیه غرب و به ماموریتی كه داشت، آن بر خلاف مصلحت مملكت ما بود.

به فساد كشاندن زنان هدف توطئه كشف حجاب بود. نقشه این بود كه با توطئه كشف حجاب مفتضح در زمان قلدر نافهم، رضاخان این قشر عزیز را كه جامعه را باید بسازند تبدیل كنند به یك قشری كه فاسد كنند جامعه را و این نقشه نه اختصاصی به شما بانوان داشت بلكه جوانان مرد را هم همین طور بكشانند به مراكز فساد و آنطور كه می خواهند آنها را تربیت كنند كه اگر چنانچه كشورشان به دست هر كس بیفتد بی تفاوت باشند یا موید.

زنان ما در عصر پهلوی مصیبت های زیادی را تحمل كردند. در رژیم پهلوی آن نظامی كه به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد. بانوانی كه مقید بودند به اینكه بر طبق اسلام عمل كنند و موافق آنچه كه اسلام امر كرده است زی خودشان را قرار بدهند، در آن رژیم در زمان رضا شاه به وضعی و در زمان محمدرضا به وضع دیگر زمان رضاشاه، كه من یادم است و خوب است كه شماها یادتان نیست آنچه بر بانوان گذشت قابل توصیف نیست. آن ظلمی كه بر این قشر از ملت در آن دوران گذشت نمی شود بیان كرد. آن فشاری كه بر اینها وارد شد و آن مصیبت ها كه اینها تحمل كردند در زمان آن شاه فاسد نمی شود گفت كه چه اندازه بود. در زمان محمد رضا آن عصر و آن وضع تبدیل شد به یك وضع دیگر كه عمق جنایت زیادتر بوده از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره كردن و دست به گیس های زن ها گرفتن و كشاندن و اینها گذراند و این اساساً  برخلاف عفت زن ها قیام كرد، یعنی بر خلاف همه چیز ایران، یكی اش هم زن های ایران بودند كه اینها با یك وضع خاصی و با یك توطئه خاصی اینها را می خواستند كه به فساد بكشند و عفت را از جامعه ما بردارند و به حمدا... بانوان ایران مقاومت كردند و جز یك دسته ای كه جز دارو دسته خود آنها بودند و غربزده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت كردند

منبع:  http://malakutesokhan.mihanblog.com/extrapage/emamzan

 
 

مرتبط باموضوع :

 زن در آیین زرتشت  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4518 مشاهده
 گزیده سخنان بزرگان در رابطه با زن  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 6375 مشاهده
 کشف حجاب در کلام امام خمینی(س)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 3462 مشاهده
 بیانات امام خمینی ویژه مقام زن و روز مادر  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 5166 مشاهده
 
 
 
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب